WBE De Veenpolders

WBE De Veenpolders is opgericht in 1992 beslaat het gebied grofweg tussen Kuinre/Wolvega/Echtenerbrug. 
Momenteel heeft de vereniging 50 leden, die voornamelijk uit de directe omgeving afkomstig zijn.

Wat is een WBE
Iedere WBE is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur, de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.

Taken van een WBE
Een greep uit de taken van de WBE:
  • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
  • Het houden van toezicht in het veld
  • Het jaarlijks organiseren van drie faunatellingen
  • Het rapporteren van uitgevoerde beheer maatregelen aan de Faunabeheereenheid
  • De organisatie van bestrijding van wildschade
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
  • Het installeren en controleren van nestkasten
  • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
  • Uitvoeren van weidevogelbescherming
Binnen WBE de Veenpolders zijn we voornamelijk actief in het uitvoeren van weidevogelbescherming, schadebestrijding en reewildbeheer.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.